wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Komisje i ich przedmiot działania

Pełna nazwa komisji rady 
Symbol 
Typ komisji 
Komisja Finansowo BudżetowaKFBstała
Komisja Inwestycyjno - Komunalna KIKstała
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych KOKiSSstała
Komisja RewizyjnaKRstała
Komisja StatutowaKSddoraźna
Komisja InwentaryzacyjnaKIddoraźna
   

Komisja Finansowo Budżetowa
Imie i Nazwisko 
Funkcja w komisji: 
Andrzej Godlewski członek
Anna Jarząbek przewodnicząca
Ewa Jaźwińska członek
Piotr Karpienia członek
Jacek Lis członek
Ewa Piwko członek
Hanna Witt członek
Bogdan Zbyszyński członek

    Zakres działań
1.Przedmiotem działania Komisji Finansowo-Budżetowej jest realizacja zadań z zakresu:
1/ gospodarki finansowej gminy (dochody i wydatki),
2/ podatków i opłat lokalnych,
3/ realizacji budżetu, w tym: korekty i zmiany do budżetu,
4/ przeprowadzania kontroli finansowej działalności Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, zgodnie z planem pracy Komisji zatwierdzonym przez Radę na dany rok kalendarzowy.

    Posiedzenia komisji
Numer: 
Data posiedzenia: 
Brak danych do wyświetlenia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Teresa Ziółkowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Teresa Ziółkowska
Data wytworzenia informacji 2003-06-27
Data udostępnienia informacji 2003-06-27