wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Szczegóły informacji:

ogł. dla przedsiębiorc. prowadz. dział. zapewn. całodobową opiekę niepełnospr...

Data: 2005-06-01
Autor: BARBARA BOROWSKA
Treść informacji / streszczenie:
OGŁOSZENIE

Urząd Miasta Kobyłka informuje , że od dnia 1.06.2005r.zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zmianami) na przedsiębiorcach i statutowych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, spoczywa obowiązek wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie ww. placówki.
Informacja dotycząca wydawania zezwoleń oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.mazowieckie.pl .
Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi dokumentami, podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki, mogą składać w Wydziale Polityki Społecznej ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa. Tel. 840 10 96, 840 44 50.

 Załączniki

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2005-06-01
Data udostępnienia informacji 2005-06-01