wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Szczegóły informacji:

CELE PROJEKTU

Data: 2006-05-18
Autor: Referat d/s Inwestycji
Treść informacji / streszczenie:

Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy miejscowości Wołomin i Kobyłka, zamieszkałe odpowiednio przez 48,2 tys. ludzi oraz 17,2 tys. ludzi, są powiązane wspólnym systemem zaopatrzenia w wodę eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. To samo przedsiębiorstwo zapewnia zorganizowany odbiór i oczyszczanie ścieków ze skanalizowanych terenów Wołomina za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej.

Eksploatowana obecnie oczyszczalnia ścieków "Krym" nie spełnia obowiązujących wymagań jakościowych i ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną.

Istniejąca na terenie Wołomina sieć kanalizacji sanitarnej została w wyniku decyzji z lat ubiegłych przekształcona w dużej mierze w sieć ogólnospławną i to samo stało się z kanalizacją deszczową. W wyniku rozwoju miasta i intensyfikacji zabudowy istniejące sieci nie zapewniają odbioru ścieków z nowozabudowywanych rejonów miasta i gminy Wołomin.

Na terenie Kobyłki obecnie jest bardzo niski stopień skanalizowania (4%), a istniejące zbiorniki bezodpływowe i organizacja odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi stwarzają zagrożenia dla środowiska i obniżają standardy zamieszkania. Gmina Kobyłka wybudowała w 2004 r. pompownię kanalizacyjną i rurociąg tłoczny pozwalające na przesłanie ścieków z Kobyłki do systemu kanalizacji sanitarnej Wołomina. Gmina nie ma jednak sieci dosyłowej do tej pompowni. W początkach 2005 roku staraniem władz Gminy wybudowano niewielki fragment sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią lokalną co pozwoliło na podłączenie do oczyszczalni, za pośrednictwem wcześniej zrealizowanego tłocznego układu przesyłowego i istniejących kolektorów w Wołominie, pierwszych mieszkańców Kobyłki.


Ekologiczne cele projektu:


Realizacja przedsięwzięcia przyniesie następujące pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska:
a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Krym" spowoduje istotne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, zrzucanego z terenu Wołomina i Kobyłki do rzeki Długiej, a za jej pośrednictwem do ZalPołożone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy miejscowości Wołomin i Kobyłka, zamieszkałe odpowiednio przez 48,2 tys. ludzi oraz 17,2 tys. ludzi, są powiązane wspólnym systemem zaopatrzenia w wodę eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. To samo przedsiębiorstwo zapewnia zorganizowany odbiór i oczyszczanie ścieków ze skanalizowanych terenów Wołomina za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej.

Eksploatowana obecnie oczyszczalnia ścieków "Krym" nie spełnia obowiązujących wymagań jakościowych i ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną.

Istniejąca na terenie Wołomina sieć kanalizacji sanitarnej została w wyniku decyzji z lat ubiegłych przekształcona w dużej mierze w sieć ogólnospławną i to samo stało się z kanalizacją deszczową. W wyniku rozwoju miasta i intensyfikacji zabudowy istniejące sieci nie zapewniają odbioru ścieków z nowozabudowywanych rejonów miasta i gminy Wołomin.

Na terenie Kobyłki obecnie jest bardzo niski stopień skanalizowania (4%), a istniejące zbiorniki bezodpływowe i organizacja odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi stwarzają zagrożenia dla środowiska i obniżają standardy zamieszkania. Gmina Kobyłka wybudowała w 2004 r. pompownię kanalizacyjną i rurociąg tłoczny pozwalające na przesłanie ścieków z Kobyłki do systemu kanalizacji sanitarnej Wołomina. Gmina nie ma jednak sieci dosyłowej do tej pompowni. W początkach 2005 roku staraniem władz Gminy wybudowano niewielki fragment sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią lokalną co pozwoliło na podłączenie do oczyszczalni, za pośrednictwem wcześniej zrealizowanego tłocznego układu przesyłowego i istniejących kolektorów w Wołominie, pierwszych mieszkańców Kobyłki.


Ekologiczne cele projektu:


Realizacja przedsięwzięcia przyniesie następujące pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska:
a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Krym" spowoduje istotne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, zrzucanego z terenu Wołomina i Kobyłki do rzeki Długiej, a za jej pośrednictwem do ZalPołożone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy miejscowości Wołomin i Kobyłka, zamieszkałe odpowiednio przez 48,2 tys. ludzi oraz 17,2 tys. ludzi, są powiązane wspólnym systemem zaopatrzenia w wodę eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. To samo przedsiębiorstwo zapewnia zorganizowany odbiór i oczyszczanie ścieków ze skanalizowanych terenów Wołomina za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej.

Eksploatowana obecnie oczyszczalnia ścieków "Krym" nie spełnia obowiązujących wymagań jakościowych i ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną.

Istniejąca na terenie Wołomina sieć kanalizacji sanitarnej została w wyniku decyzji z lat ubiegłych przekształcona w dużej mierze w sieć ogólnospławną i to samo stało się z kanalizacją deszczową. W wyniku rozwoju miasta i intensyfikacji zabudowy istniejące sieci nie zapewniają odbioru ścieków z nowozabudowywanych rejonów miasta i gminy Wołomin.

Na terenie Kobyłki obecnie jest bardzo niski stopień skanalizowania (4%), a istniejące zbiorniki bezodpływowe i organizacja odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi stwarzają zagrożenia dla środowiska i obniżają standardy zamieszkania. Gmina Kobyłka wybudowała w 2004 r. pompownię kanalizacyjną i rurociąg tłoczny pozwalające na przesłanie ścieków z Kobyłki do systemu kanalizacji sanitarnej Wołomina. Gmina nie ma jednak sieci dosyłowej do tej pompowni. W początkach 2005 roku staraniem władz Gminy wybudowano niewielki fragment sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią lokalną co pozwoliło na podłączenie do oczyszczalni, za pośrednictwem wcześniej zrealizowanego tłocznego układu przesyłowego i istniejących kolektorów w Wołominie, pierwszych mieszkańców Kobyłki.


Ekologiczne cele projektu:


Realizacja przedsięwzięcia przyniesie następujące pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska:
a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Krym" spowoduje istotne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, zrzucanego z terenu Wołomina i Kobyłki do rzeki Długiej, a za jej pośrednictwem do ZalPołożone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy miejscowości Wołomin i Kobyłka, zamieszkałe odpowiednio przez 48,2 tys. ludzi oraz 17,2 tys. ludzi, są powiązane wspólnym systemem zaopatrzenia w wodę eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie. To samo przedsiębiorstwo zapewnia zorganizowany odbiór i oczyszczanie ścieków ze skanalizowanych terenów Wołomina za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej.

Eksploatowana obecnie oczyszczalnia ścieków "Krym" nie spełnia obowiązujących wymagań jakościowych i ma zbyt małą przepustowość hydrauliczną.

Istniejąca na terenie Wołomina sieć kanalizacji sanitarnej została w wyniku decyzji z lat ubiegłych przekształcona w dużej mierze w sieć ogólnospławną i to samo stało się z kanalizacją deszczową. W wyniku rozwoju miasta i intensyfikacji zabudowy istniejące sieci nie zapewniają odbioru ścieków z nowozabudowywanych rejonów miasta i gminy Wołomin.

Na terenie Kobyłki obecnie jest bardzo niski stopień skanalizowania (4%), a istniejące zbiorniki bezodpływowe i organizacja odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi stwarzają zagrożenia dla środowiska i obniżają standardy zamieszkania. Gmina Kobyłka wybudowała w 2004 r. pompownię kanalizacyjną i rurociąg tłoczny pozwalające na przesłanie ścieków z Kobyłki do systemu kanalizacji sanitarnej Wołomina. Gmina nie ma jednak sieci dosyłowej do tej pompowni. W początkach 2005 roku staraniem władz Gminy wybudowano niewielki fragment sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompownią lokalną co pozwoliło na podłączenie do oczyszczalni, za pośrednictwem wcześniej zrealizowanego tłocznego układu przesyłowego i istniejących kolektorów w Wołominie, pierwszych mieszkańców Kobyłki.


Ekologiczne cele projektu:


Realizacja przedsięwzięcia przyniesie następujące pozytywne efekty w zakresie ochrony środowiska:
a) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Krym" spowoduje istotne zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń, zrzucanego z terenu Wołomina i Kobyłki do rzeki Długiej, a za jej pośrednictwem do Zal

    Informacje systemowe

Tożsamość osoby, która odpowiada za treść informacji Maria Szerszeń
Tożsamość osoby, która wytworzyła informację Referat d/s Inwestycji
Tożsamość osoby, która udostępniła informację Referat d/s Inwestycji
Data wytworzenia informacji 2006-05-18
Data udostępnienia informacji 2006-05-18