wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: ZAST PCA BURMISTRZA
Nazwa skrócona: Z-ca Burmistrza
Symbol: BZ
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: BURMISTRZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: BURMISTRZ MIASTA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

Zastępca posiada odpowiedzialności i uprawnienia, które obejmują:
1) Zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;
2) Wykonywanie celów i zadań powierzonych przez Burmistrza;
3) Kierowanie lub nadzorowanie pracy podległych mu Komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym;
4) Uczestniczenie w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy.

 Kadra kierownicza:

ZAST PCA BURMISTRZA

 Stanowiska pracy:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05