wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Nazwa skrócona: Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Symbol: SOC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: BURMISTRZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: BURMISTRZ MIASTA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: wtorek - środa w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Powszechnego obowiązku obrony;
2) Obrony cywilnej;
3) Zarządzania kryzysowego;
4) Ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
2. Pracownik Samodzielnego stanowiska ds. obrony cywilnej w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzi postępowania administracyjne;
2) Realizuje postępowania o zamówienia publiczne;
3) Przygotowuje projekty aktów prawa (uchwały i zarządzenia);
4) Realizuje uchwały i zarządzenia;
5) Udziela informacji;
6) Obsługuje interesantów oraz prowadzi czynności kancelaryjne;
7) Sporządza i aktualizuje właściwe plany budżetowe;
8) Realizuje budżet a w szczególności monitoruje zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonuje kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05