wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Samodzielne stanowisko ds. komunikacji / Asystent Burmistrza
Nazwa skrócona: Samodzielne stanowisko ds. komunikacji
Symbol: SKA
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: BURMISTRZ MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: BURMISTRZ MIASTA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie Samodzielnego stanowiska ds. promocji i informacji pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Promocji gminy;
2) Informacji publicznej.
2. Pracownik Samodzielnego stanowisko ds. promocji i informacji w związku ze swoim zakresem działania:
1) Udziela informacji;
2) Obsługuje interesantów oraz prowadzi czynności kancelaryjne;
3) Przygotowuje projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
4) Realizuje uchwały i zarządzenia;
5) Zapewnia komunikację zewnętrzną;
6) Przygotowuje uroczystości gminne, święta państwowe i rocznice;
7) Sporządza i aktualizuje właściwe plany budżetowe;
8) Realizuje budżet, a w szczególności monitoruje zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonuje kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05