wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Finansowy
Nazwa skrócona: Wydział Finansowy
Symbol: WF
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: SKARBNIK MIASTA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: SKARBNIK MIASTA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W skład Wydziału finansowego wchodzą: Zespół ds. budżetu i planowania oraz Zespół ds. podatków i opłat lokalnych.
2. W zakresie działania Zespołu ds. budżetu i planowania pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Budżetu;
2) Finansów publicznych;
3) Rachunkowości;
4) Analiz, informacji i sprawozdań finansowych oraz budżetowych;
5) Dochodów i wydatków.
3. Pracownicy Zespołu ds. planowania i budżetu w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
4) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
5) Realizują uchwały i zarządzenia;
6) Monitorują płynność finansową Gminy;
7) Udzielają informacji;
8) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
9) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
10) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.
4. W zakresie działania Zespołu ds. podatków i opłat lokalnych pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Podatków i opłat lokalnych;
2) Opłaty skarbowej;
3) Pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
5. Pracownicy Zespołu ds. podatków i opłat lokalnych w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
4) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
5) Realizują uchwały i zarządzenia;
6) Udzielają informacji;
7) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
8) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
9) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

SKARBNIK MIASTA

ZAST PCA SKARBNIKA MIASTA

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05