wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. środowiska naturalnego
Nazwa skrócona: Zespół ds. środowiska naturalnego
Symbol: ZSN
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: ZAST PCA BURMISTRZA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: ZAST PCA BURMISTRZA
Dni i godziny pracy: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piątek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Zespołu ds. środowiska naturalnego pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Ochrony środowiska i przyrody z wyłączeniem działań prowadzonych przez Wydział Gospodarki Przestrzennej;
2) Zieleni gminnej i zadrzewień.
2. Pracownicy Zespołu ds. środowiska naturalnego w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
4) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
5) Realizują uchwały i zarządzenia;
6) Udzielają informacji;
7) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
8) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
9) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

 Stanowiska pracy:

  Prowadzone tablice informacyjne:

  • Urząd Miasta Kobyłka
  • Tablica ogłoszeń - Urzędu Miasta

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05