wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Nazwa skrócona: Wydział Gospodarki Przestrzennej
Symbol: WGP
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: ZAST PCA BURMISTRZA
Komórka nadrzędna organizacyjnie: ZAST PCA BURMISTRZA
Dni i godziny pracy: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Wydziału gospodarki przestrzennej pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Gospodarowania nieruchomościami;
2) Planowania i zagospodarowania przestrzennego;
3) Budownictwa;
4) Ochrony środowiska - sprawy dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Pracownicy Wydziału gospodarki przestrzennej w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
4) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
5) Realizują uchwały i zarządzenia;
6) Udzielają informacji;
7) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
8) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
9) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

KIEROWNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

  Prowadzone tablice informacyjne:

 • STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOBYŁKA
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu/Jednostki
 • Tablica ogłoszeń -Urzędu/Jednostki
 • Tablica ogłoszeń-Urzędu/Jednostki
 • Tablica ogłoszeń-Urzedu/Jednostki
 • Tablica ogłoszeń -Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń -Urzędu /Jednostki
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń -Urzędu /Jednostki
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • PODSUMOWANIE wynikające z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z dn. 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej część działki ewidencyjnej nr 21/11 obręb 35 położonej przy ul. Leśnej w Kobyłce
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń -Urzędu /Jednostki
 • Tablica ogłoszeń -Urzędu /Jednostki
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Kobyłka
 • Życzenia Świąteczne
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 • WYKAZY
 • Urzędowa tablica ogłoszeń

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05