wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: URZĄD STANU CYWILNEGO
Nazwa skrócona:
Symbol: USC
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wydział Obsługi Interesantów
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wydział Obsługi Interesantów
Dni i godziny pracy: - poniedziałek - w godz. 10oo-18oo
- wtorek-piątek - w godz. 8oo-16oo
Dni i godziny przyjmowania interesantów: - poniedziałek - w godz. 10oo-18oo
- wtorek-piątek - w godz. 8oo-16oo
Przyjmowanie wniosków od mieszkańców na dowody osobiste odbywa sie:
w poniedziałki w godz. 10.00 - 17.00
i od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Natomiast wydawanie dowodów osobistych dla mieszkańców odbywa się: w poniedziałki w godz. 10.00 - 18.00
i od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.

 Przedmiot działania i kompetencje:

1. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów,
2. prowadzenie akt zbiorowych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,
3. przechowywanie ksiąg prowadzonych przez USC,
4. aktualizowanie przechowywanych ksiąg,
5. wydawanie wypisów z ksiąg stanu cywilnego i zaświadczeń dotyczących tych ksiąg,
6. organizowanie uroczystości jubileuszowych związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim
7. przyjmowanie oświadczeń zmieniających stan cywilny lub wpływających na treść aktu cywilnego,
8. przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński,
9.wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, a także stwierdzających brak
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy,
10. wydawanie decyzji przewidzianych ustawą o aktach stanu cywilnego.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Urszula Kordowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2004-11-17
Data udostępnienia informacji 2004-11-17