wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Informacje szczegółowe o wybranej komórce:

Nazwa: Zespół ds. Inwestycyjno - Komunalnych
Nazwa skrócona: Zespół ds. Inwestycyjno - Komunalnych
Symbol: ZIK
Adres Organu/Komórki
organizacyjnej:
Urząd Miasta Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Komórka nadrzędna merytorycznie: Wydział Infrastruktury
Komórka nadrzędna organizacyjnie: Wydział Infrastruktury
Dni i godziny pracy: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piatek w godz. 8.00 - 16.00
Dni i godziny przyjmowania interesantów: Poniedziałek w godz. 10.00 - 18.00
Wtorek - Piatek w godz. 8.00 - 16.00

 Przedmiot działania i kompetencje:

W zakresie działania Zespołu ds. inwestycyjno-komunalnych pozostają zagadnienia wynikające z właściwych ustaw dotyczących:
1) Gospodarki wodnej;
2) Gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) Wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
4) Kanalizacji;
5) Usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
6) Zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
7) Gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) Targowisk i hal targowych;
9) Cmentarzy gminnych;
10) Utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
11) Dóbr kultury, konserwacji zabytków i miejsc pamięci narodowej;
12) Rolnictwa;
13) Budownictwa, z wyłączeniem działań prowadzonych przez Wydział gospodarki przestrzennej i Wydział projektów.
3. Pracownicy Zespołu ds. inwestycyjno-komunalnych w związku ze swoim zakresem działania:
1) Prowadzą postępowania administracyjne;
2) Prowadzą czynności cywilno-prawne;
3) Udzielają informacji;
4) Obsługują interesantów oraz prowadzą czynności kancelaryjne;
5) Realizują postępowania o zamówienia publiczne;
6) Przygotowują projekty aktów prawnych (uchwały i zarządzenia);
7) Realizują uchwały i zarządzenia;
8) Przygotowują i realizują procesy inwestycyjne;
9) Sporządzają, monitorują i aktualizują wieloletni program inwestycyjny;
10) Sporządzają i aktualizują właściwe plany budżetowe;
11) Realizują budżet, a w szczególności monitorują zgodność wykonywania budżetu z właściwymi planami oraz dokonują kontroli finansowej, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.

 Kadra kierownicza:

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Sylwia Rowicka
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Sylwia Rowicka
Data wytworzenia informacji 2007-06-05
Data udostępnienia informacji 2007-06-05