wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Miasto Kobyłka

Kierownictwo urzędu i pozostali pracownicy

Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Robert Denis KIEROWNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (WGP)
Piotr Maciej Grubek ZAST PCA BURMISTRZA (BZ)
Karina Jaźwińska KIEROWNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (WES)
Urszula Kordowska KIEROWNIK WYDZIAŁU OBSŁUGI WEWN TRZNEJ (WOW)
Grażyna Mościcka SKARBNIK MIASTA (WF)
Robert Roguski BURMISTRZ (BM)
Mariusz Tomasz Stefaniak ZAST PCA BURMISTRZA (BZ)
Jolanta Szewczak ZAST PCA SKARBNIKA MIASTA (WF)
Elżbieta Szymanowska KIEROWNIK WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY (WI)
Eliza Zbyszyńska KIEROWNIK URZ DU STANU CYWILNEGO (WOI)
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Damian Achremczyk POMOC ADMINISTRACYJNA (SPI)
Emilia Bakierska STANOWISKO DS. PODATKOWYCH (WF)
Stanisław Baranowski ROBOTNIK GOSPODARCZY (WI)
Przemysław Ziemowit Barbarski POMOC ADMINISTRACYJNA (WOW)
Anna Białek STANOWISKO DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ (WOI)
Tomasz Bochiński STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (ZIK)
Anna Bogucka STANOWISKO DS. PODATKOWYCH (WF)
Andrzej Boguszewski KIEROWCA (WI)
Barbara Borowska STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (WOI)
Iwona Całka STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ (WI)
Marek Feliks Czechowski STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (SOC)
Robert Denis KIEROWNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (WGP)
Paweł Dylewski STANOWISKO DS. INWESTYCJI (WP)
Emilia Fabiniak ARCHIWISTA (WOW)
Ewa Filipkowska STANOWISKO DS. PŁAC (SKP)
Sławomir Frender ROBOTNIK GOSPODARCZY (WI)
Piotr Maciej Grubek ZAST PCA BURMISTRZA (BZ)
Małgorzata Jarzębska STANOWISKO DS. KADR I PŁAC (WOW)
Patrycja Jasińska STANOWISKO DS. KADR (SKP)
Karina Jaźwińska KIEROWNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (WES)
Anna Jaźwińska STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ (BRP)
Zbigniew Kaczmarczyk STANOWISKO DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WI)
Klaudia Kamieńska POMOC ADMINISTRACYJNA (WOW)
Krzysztof Karelus STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (WGP)
Grzegorz Kisiel KIEROWNIK ZESPOŁU DS. GOSPODARCZYCH (WI)
Strona 1 z 4 (78 pracowników)Poprzednia[1]234Następna
Imię i Nazwisko 
Stanowisko 
Komórka organizacyjna 
Damian Achremczyk POMOC ADMINISTRACYJNA (SPI)Stanowisko ds. promocji i informacji
Emilia Bakierska STANOWISKO DS. PODATKOWYCH (WF)Wydział Finansowy
Stanisław Baranowski ROBOTNIK GOSPODARCZY (WI)Zespół ds. Gospodarczych
Przemysław Ziemowit Barbarski POMOC ADMINISTRACYJNA (WOW)Wydział Obsługi Wewnętrznej
Anna Białek STANOWISKO DS. OBSŁUGI KANCELARYJNEJ (WOI)Wydział Obsługi Interesantów
Tomasz Bochiński STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (ZIK)Zespół ds. Inwestycyjno - Komunalnych
Anna Bogucka STANOWISKO DS. PODATKOWYCH (WF)Wydział Finansowy
Andrzej Boguszewski KIEROWCA (WI)Zespół ds. Gospodarczych
Barbara Borowska STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (WOI)Wydział Obsługi Interesantów
Iwona Całka STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ (WI)Wydział Infrastruktury
Marek Feliks Czechowski STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (SOC)Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
Robert Denis KIEROWNIK WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (WGP)Wydział Gospodarki Przestrzennej
Paweł Dylewski STANOWISKO DS. INWESTYCJI (WP)Wydział projektów
Emilia Fabiniak ARCHIWISTA (WOW)Wydział Obsługi Wewnętrznej
Ewa Filipkowska STANOWISKO DS. PŁAC (SKP) 
Sławomir Frender ROBOTNIK GOSPODARCZY (WI)Zespół ds. Gospodarczych
Piotr Maciej Grubek ZAST PCA BURMISTRZA (BZ)ZAST PCA BURMISTRZA
Małgorzata Jarzębska STANOWISKO DS. KADR I PŁAC (WOW) 
Patrycja Jasińska STANOWISKO DS. KADR (SKP) 
Karina Jaźwińska KIEROWNIK WYDZIAŁU EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH (WES)Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Anna Jaźwińska STANOWISKO DS. OBSŁUGI PRAWNEJ (BRP)Wydział Obsługi Wewnętrznej
Zbigniew Kaczmarczyk STANOWISKO DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI (WI)Wydział Infrastruktury
Klaudia Kamieńska POMOC ADMINISTRACYJNA (WOW)Wydział Obsługi Wewnętrznej
Krzysztof Karelus STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (WGP)Wydział Gospodarki Przestrzennej
Grzegorz Kisiel KIEROWNIK ZESPOŁU DS. GOSPODARCZYCH (WI) 
Strona 1 z 4 (78 pracowników)Poprzednia[1]234Następna
Rok (Malejąco)
 
Kategoria osób zobowiązanych (Rosnąco)
Osoba składająca oświadczenie 
Data złożenia oświadczenia (Malejąco)
  
Brak danych