wyszukiwanie zaawansowane

MENU

Strona Podmiotowa: Gmina Zabrodzie - BIP ARCHIWALNY od 31.05.2019r.

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu

Pełna nazwa jednostki: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu
Nazwa skrócona:
Grupa jednostek: Oświata i wychowanie, nauka i szkolnictwo wyższe
Podgrupa jednostek: Zespoły szkół (pozostałe)
Adres jednostki: ,
Telefon: (brak danych)
Faks: (brak danych)
Liczba zatrudnionych: (brak danych)
Średnie wynagrodzenie: (brak danych)
Czy osoba prawna: NIE
Status prawny lub forma prawna: (brak danych)
Nazwa organu tworzącego: (brak danych)
Akt tworzący (numer, data, tytuł): (brak danych)
Plik aktu:
Regulamin jednostki:
Status jednostki:
Kod terytorialny GUS: (brak danych)
NIP: (brak danych)
REGON: (brak danych)
Numer rachunku bankowego: (brak danych)
Adres strony internetowej: (brak danych)
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-30

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Elżbieta Oleksiak
Od kiedy zatrudniony w urzędzie:
Czy pracownik urzędu: NIE
Wiek: (brak danych)
Poziom wykształcenia: brak danych
Kierunek wykształcenia: (brak danych)
Adres e-mail: (brak danych)

Przedmiot działalności i kompetencje

Informacje dodatkowe o działaności

Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej

Majątek którym dysponuje jednostka

Informacje o użytkownikach

Struktura własnościowa

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2017-11-06
Data udostępnienia informacji 2017-11-06