wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Sobienie-Jeziory
Adres jednostki: 08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Kod terytorialny GUS: 1417072
NIP: 826-11-44-044
REGON: 000544421
Numer rachunku bankowego: 91919700040000104920000030
Liczba mieszkańców: 6300
Powierzchnia ogółem (km2): 97
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2003-07-10
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji: Martyna Kasprzak
Data wytworzenia informacji: 2004-07-16
Data udostępnienia informacji: 2004-07-16

Kierownik jednostki

Imię i Nazwisko: Stanisław Zygmunt Wirtek
Od kiedy zatrudniony w urzędzie: 1978-11-13
Czy pracownik urzędu: Tak
Poziom wykształcenia: brak danych
Adres e-mail:
Szczegółowe informacjie o kierowniku jednostki: Pokaż

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 15
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 15
Liczba okręgów wyborczych: 15

 Granice okręgów wyborczych

1. Sobienie-Jeziory (495): ul. Akacjowa, Brzozowa, Kasztanowa , Konwaliowa, Kwiatowa, Lipowa, Słoneczna, Sosnowa, Szmaragdowa

2. Sobienie-Jeziory (469): ul. 1 Maja, Długa, Duży Rynek, Garwolińska, Partyzantów, Parysowska, Piaskowa, Polna, Tysiąclecia, Warszawska do nr 15A

po stronie nieparzystej i do nr 22 po stronie parzystej, Wiślana

3. Sobienie-Jeziory (363): ul. Cmentarna, Górna, Jaworowa, Krótka, Mały Rynek, Piwonińska, Piwonin

4. Sobienie Szlacheckie (291), Sobienie-Jeziory (76) ul. Warszawska od nr 17 po stronie nieparzystej i od nr 22 A po stronie parzystej, Radwanków Królewski (50)

5. Wysoczyn (484)

6. Śniadków Dolny (144), Śniadków Górny (50), Śniadków Górny A (198)

7. Siedzów (194), Gusin (210)

8. Szymanowice Duże (239), Szymanowice Małe (133)

9. Sobienie Kiełczewskie Pierwsze (222), Sobienie Kiełczewskie Drugie (170), Sewerynów (21), Zuzanów (52)

10. Nowy Zambrzyków (61), Stary Zambrzyków (221), Przydawki (68), Karczunek (36)

11. Dziecinów (466) od nr 1 do nr 122 i nr 175, 175A , 176,178A z wyłączeniem nr 87,88, 112,116,120,121

12. Dziecinów (213) od nr 123 do końca i nr 87,88, 112, 116,120,121, z wyłączeniem nr 175, 175A, 176 i 178A, Radwanków Szlachecki (212)

13. Sobienie Biskupie (384)

14. Warszawice (344)

15. Warszówka (317)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 281
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 0
Stopa bezrobocia: 0
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2004-12-31

 Majątek którym dysponuje gmina


 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SOBIENIE-JEZIORY stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość ewidencyjna mienia Gminy Sobienie-Jeziory wynosi ogółem 45.788.329 zł.

 

Na wartość tą składają się:

1. Grunty o wartości 271.165 zł, w tym:

 • oddane w użytkowanie wieczyste (usługi) 0,05 ha,
 • oddane w dzierżawę 1,42 ha,
 • pozostałe (własne gminy) 31,28 ha.

 

2. Budynki i lokale o wartości 9.348.213 zł, w tym:

 • oczyszczalnia ścieków,
 • stacja uzdatniania wody,
 • przystanki usytuowane na terenie całej gminy,
 • budynki użyteczności publicznej: Urząd Gminy, Ośrodek Zdrowia,
 • obiekty szkolne,
 • budynki mieszkalne,
 • budynki niemieszkalne (gospodarcze, strażnice).

 

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 33.547.081 zł, w tym:

 • sieć wodociągowa na terenie gminy (111,5 km),
 • sieć kanalizacyjna (14 km),
 • oczyszczalnie przydomowe (314 szt.),
 • drogi, chodniki,
 • boisko sportowe, boisko wielofunkcyjne, trybuny, wiaty stadionowe,
 • pomnik pamięci narodowej,
 • ogrodzenia,
 • targowisko.

 

4. Maszyny i urządzenia techniczne o wartości 739.100 zł, w tym:

 • kotły c.o., podgrzewacze wody, agregat prądotwórczy,
 • pompy głębinowe,
 • piec olejowy w OSP Wysoczyn,
 • wyposażenie szkół i biura Urzędu (zmywarki, sprzęt komputerowy),
 • oświetlenie uliczne,
 • systemy alarmowe, nagłaśniające,
 • centrala telefoniczna,
 • zestaw kontenerów na boisku gminnym,
 • ogrzewanie gazowe: Urząd Gminy, Zespół Szkół w Sobieniach-Jeziorach,
  SP ZOZ Sobienie-Jeziory, OSP Sobienie-Jeziory.

5. Środki transportowe o wartości 1.202.542 zł, w tym:

 • samochody pożarnicze w użytkowaniu przez jednostki OSP,
 • 2 samochody sanitarne w użytkowaniu przez SP ZOZ w Sobieniach-Jeziorach,
 • ciągniki specjalne z osprzętem do prac porządkowych,
 • kosiarka trawnikowa samojezdna w użytkowaniu sołectwa Wysoczyn.

 

6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 555.446 zł, w tym:

 • wyposażenie (EKG, detektor, mikroskop) w użytkowaniu SP ZOZ,
 • alkomat w użytkowaniu Posterunku Policji w Sobieniach-Jeziorach,
 • urządzenia biura Urzędu (xerokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne),
 • urządzenia zabawowe na placach szkolnych oraz urządzenia na placach zabaw
  w miejscowości Wysoczyn, Siedzów, Sobienie Biskupie, Sobienie Szlacheckie,
  Piwonin, Szymanowice Małe, Sobienie-Jeziory,
 • nożyce-rozpieracz ramieniowy, aparat oddechowy w użytkowaniu OSP  Sobienie-Jeziory,
 • kurtyna sceniczna i projektor w świetlicy w Sobieniach-Jeziorach,
 • siłownia plenerowa (8 urządzeń sportowych) na boisku sportowym w Sobieniach-Jeziorach.

 

7. Wartości niematerialne i prawne o wartości 124.782 zł, w tym:

 • programy komputerowe.

 

Gmina Sobienie-Jeziory nie posiada udziałów w spółkach akcyjnych.

 

Zmiany w stanie wartości mienia:

 

1. Likwidacja składników majątkowych gminy ogółem 29.926 zł, w tym:

    grupa 3     -   kocioł grzewczy            wartość    9.701 zł

    grupa 4     -   zestaw komputerowy     wartość   3.745 zł

    grupa 8     -   kopiarka                         wartość   4.380 zł  

    grupa 0     -   grunty (działka nr 353)  wartość   2.600 zł

    grupa 0     -   grunty (działka nr 364)  wartość   9.500 zł.

 

2. Rozliczenie zadania inwestycyjnego ogółem 5.188.600 zł, w tym:   

grupa 1

 • modernizacja pomieszczeń na salę lekcyjną w Publicznej Szkole Podstawowej
  w Warszawicach - 50.923 zł.

     grupa 2

 • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 2.065.158 zł  
 • modernizacja drogi w Wysoczynie - 89.023 zł
 • budowa drogi w Sobieniach-Jeziorach ul. 1 Maja - 245.299 zł
 • budowa drogi w Sobieniach-Jeziorach ul. Polana - 265.268 zł
 • budowa drogi w Sobieniach-Jeziorach ul. Długa  - 185.966 zł
 • budowa drogi w Przydawki - 368.349 zł
 • budowa drogi w Sobieniach Szlacheckich - 524.256 zł
 • budowa drogi w Sobieniach Biskupich - 406.892 zł
 • budowa drogi w Siedzowie - 21.383 zł
 • zakup i montaż fontanny na plac zabaw w Dziecinowie - 6.500 zł
 • budowa boiska wielofunkcyjnego w Sobieniach-Jeziorach - 356.060 zł

     grupa 4

 • instalacja gazowa i pieca gazowego w SP ZOZ w Sobieniach Jeziorach - 115.920 zł
 • modernizacja kotłowni na ogrzewanie gazowe w Urzędzie Gminy - 44.280 zł
 • modernizacja kotłowni na ogrzewanie gazowe w Zespole Szkół - 133.455 zł
 • modernizacja kotłowni na ogrzewanie gazowe w OSP w Sobieniach-Jeziorach - 35.178 zł

grupa 7

 • zakup samochodu specjalnego sanitarnego dla SP ZOZ Sobienie-Jeziory - 46.500 zł
 • zakup traktora komunalnego z osprzętem prac porządkowych - 77.300 zł
 • zakup traktora samojezdnego do prac porządkowych w Wysoczynie - 14.800 zł

grupa 8

 • zakup i montaż altany rekreacyjnej na placu zabaw w Sobieniach-Jeziorach - 5.701 zł
 • zadanie pn. Odnowa miejscowości Szymanowice Małe - plac zabaw - 47.970 zł
 • siłownia plenerowa (8 urządzeń sportowych) na boisku sportowym w Sobieniach-Jeziorach  

- 38.093 zł

 • zakup kurtyny scenicznej do świetlicy w Sobieniach-Jeziorach - 25.584 zł
 • zakup projektora do świetlicy w Sobieniach-Jeziorach  - 18.742 zł.

 

3. Zakup programów komputerowych ogółem 7.952 zł.

 

 Majątek którym dysponuje urząd

Na majątek, którym dysponuje Urząd Gminy składa się:
- sieć komputerowa;
- łącze internetowe;
- wyposażenie biurowe (biurka, krzesła, szafy);
- telefony stacjonarne;
- telefon komórkowy;
- telewizor kolorowy;
- radioodbiorniki;
- dwie kserokopiarki;
- podręczne wyposażenie biurowe.

 Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych

Zasady i tryb działania Gminy Sobienie-Jeziory określa Statut Gminy Sobienie-Jeziory stanowiący załącznik do uchwały Nr XVII/65/04 z dnia 30 czerwca 2004 roku

 Sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Danuta Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Martyna Kasprzak
Data wytworzenia informacji 2003-07-10
Data udostępnienia informacji 2003-07-10