wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Szczegóły informacji:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY SOBIENIE-JEZIORY NA LATA 2004-2011

Data: 2005-03-23
Autor:
Treść informacji / streszczenie:

ROZMIESZCZENIE INSTALACJI ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM
ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY SOBIENIE JEZIORY

Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Sobienie-Jeziory

sporządzony został zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003r. (Dz.U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003r.). Niniejszy Plan nawiązuje do zapisów krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami. Plan stanowi integralną część Programu Ochrony Środowiska dla gminy Sobienie-Jeziory na lata 2004-2011.Plan składa się z następujących rozdziałów:
1.Podstawy formalno-prawne i cel sporządzenia planu
2.Charakterystyka ogólna gminy Sobienie-Jeziory
3.Analiza stanu gospodarki odpadami
4.Ogólna ocena gospodarki odpadami na terenie gminy Sobienie-Jeziory
5.Prognoza zmian
6.Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami
7.Harmonogram działań i możliwości finansowania gospodarki odpadami
8.Analiza oddziaływania planu na środowisko
9.Organizacja i zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami.Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia, Plan Gospodarki Odpadami sporządzany na szczeblu gminnym opisuje rodzaj, źródła powstawania i sposoby zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów, w szczególności odpadów komunalnych wytwarzanych na trenie gminy. Załączniki

Załącznik nr: 1
Plan gospodarki odpadami - strona tytułowa [10,81 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-06-07
Załącznik nr: 2
Plan Gospodarki Odpadami - spis treści [8,63 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-06-07
Załącznik nr: 3
Plan Gospodarki Odpadami - streszczenie [15,31 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-06-07
Załącznik nr: 4
Plan Gospodarki Odpadami - część I [117,05 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-06-07
Załącznik nr: 5
Plan Gospodarki Odpadami - część II [151,55 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-06-07
Załącznik nr: 6
Plan Gospodarki Odpadami - część III [79,83 KB] , data ogłoszenia pliku: 2005-06-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Zaremba
Data wytworzenia informacji 2005-03-23
Data udostępnienia informacji 2005-03-23