wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Zadania i kompetencje Wójta Gminy

1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z innych    

     przepisów określających status Wójta.

2.  Do zakresu działań Wójta należy:

 1.  wykonywanie zadań kierownika zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy
 2.  kierowanie  bieżącymi sprawami Gminy, reprezentowanie jej  na zewnątrz i prowadzenie negocjacji w  sprawach dotyczących Gminy,
 3.  nadzorowanie realizacji budżetu Gminy  
 4.  kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego
 5.  wykonywanie zadań szefa obrony  cywilnej
 6.  organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych
 7.  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych i w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8.  udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
 9.  zapewnienie  przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne oraz ich pracowników,
 10.  wykonywanie funkcji administratora  danych osobowych w Urzędzie,
 11.  mianowanie pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad,
 12. powoływanie  rzecznika dyscyplinarnego w sprawie dyscyplinarnej,
 13.  Wójt ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa  oraz wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa,
 14.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy  prawa oraz przez uchwały Rady Gminy.

 

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Krawczyk
Data wytworzenia informacji 2003-09-25
Data udostępnienia informacji 2003-09-25