wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.271.2.2014
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: usługi
Wysokość wadium: 0,00 zł
złotych
Termin składania ofert: 2014-01-28
Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe
CPV Przedmiotu Zamówienia: 80000000-4
Które postępowanie w tej sprawie: 4
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: TAK
Liczba zadań wynosi: 5
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2014-01-20 , do dnia 2014-01-28.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr , poz.22630, z 2014 r.

Krótki opis:
Zakup usług edukacyjnych dla potrzeb realizacji projektu pt. "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Ogłoszenie [570,35 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-20
SIWZ instrukcje [883,4 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-20
Załączniki [123,42 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-01-20
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - cz. II [459,68 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-02-07
Wyniki postępowań:
Firma: Sylwia Serafin Firma: LANGRAS S.C. Firma: LANGRAS S.C. Firma: LANGRAS S.C. Firma: LANGRAS S.C.

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Zaremba
Data wytworzenia informacji 2014-01-20
Data udostępnienia informacji 2014-01-20