wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.271.4.2014
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 2 500,00 zł
dwa tysiące pięćset złotych
Termin składania ofert: 2014-04-23
Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.45.30.00-7, 45.44.30.00-4, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-8
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 1
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2014-04-01 , do dnia 2014-04-23.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr , poz.109078, z 2014 r.

Krótki opis:
Remont Świetlicy Wiejskiej w Sobieniach-Jeziorach

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Ogłoszenie [470,03 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
SIWZ [355,6 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
Załączniki [89,56 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
Rysunki [690,09 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
Przedmiar świetlica [103,08 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
Przedmiar OSP [64,17 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
STT [283,85 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
Korekta ogłoszenia [18,58 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-01
Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 [194,27 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-04
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [383,95 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-05-12
Wyniki postępowań:
Firma: BUDRAMAT Wiesław Wyskwar

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Zaremba
Data wytworzenia informacji 2014-04-01
Data udostępnienia informacji 2014-04-01