wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: ZP.271.5.2014
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 4 000,00 zł
cztery tysiące złotych
Termin składania ofert: 2014-04-24
Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.23.31.40-2
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 1
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2014-04-07 , do dnia 2014-04-24.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr , poz.116954, z 2014 r.

Krótki opis:
Przebudowa drogi w miejscowości Sobienie Biskupie

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Część I - Ogłoszenie [376,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część I - SIWZ instrukcje [344,54 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część II - Załączniki [122,87 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Przedmiar robót [136,84 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Projekt budowlany [175,28 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Opis do projektu [148,45 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Oznakowanie pionowe [135,39 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 1 [39,24 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 2 [35,59 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 3 [13,72 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 5 [6,72 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 6 [8,07 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 7 [1,75 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 8 [700,58 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Specyfikacje techniczne [1,33 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
Część III - Rysunki 4 [1,02 MB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-07
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ I MODYFIKACJA (1) [561,34 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-11
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (2) [172,43 KB] , data ogłoszenia pliku: 2014-04-17
Postępowanie unieważniono. Powód unieważnienia:
Na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Zaremba
Data wytworzenia informacji 2014-04-07
Data udostępnienia informacji 2014-04-07