wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Informacja o zamówieniu publicznym

Znak sprawy: PI.271.2.2015
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wysokość wadium: 3 000,00 zł
trzy tysiące złotych
Termin składania ofert: 2015-03-18
Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów
CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.32.00.00-6, 45.44.30.00-4, 45.31.00.00-3, 45.42.11.30-4
Które postępowanie w tej sprawie: 1
Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE
Liczba zadań wynosi: 1
Ogłoszenie zostało opublikowane w portalu internetowym urzędu.
Data opublikowania: od dnia 2015-03-02 , do dnia 2015-03-18.  

Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu publicznym w BZP:
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Nr 28321 , poz., z 2015 r.

Krótki opis:
Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Sobieniach-Jeziorach

Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
Część I - Ogłoszenie [234,97 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-03-02
Część I - SIWZ [1,17 MB] , data ogłoszenia pliku: 2015-03-02
Część II - Załączniki - Formularz oferty [35,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-03-02
Część II - Załączniki - Wzór umowy [105,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-03-02
WYJAŚNIENIA do SIWZ nr 1 [265,62 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-03-11
ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA [939,1 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-03-30
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [197,48 KB] , data ogłoszenia pliku: 2015-04-14
Wyniki postępowań:
Firma: Konsrocjum firm: FLOWID Kozłowski Rafał i ZR-B Stefan Kozłowski

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Zaremba
Data wytworzenia informacji 2015-03-02
Data udostępnienia informacji 2015-03-02