wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
X/42/2015 2015-12-17 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sobienie-Jeziory na rok 2016 NIE Uchwalony obowiązujący
X/44/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach, lasach, nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny NIE Uchwalony obowiązujący
X/43/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy na rok 2016 NIE Uchwalony obowiązujący
X/41/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r. NIE Uchwalony obowiązujący
X/40/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr V/17/2015 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 marca 2015r. sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa NIE Uchwalony obowiązujący
X/38/2015 2015-11-23 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Sobienie-Jeziory oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej NIE Uchwalony obowiązujący
X/37/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi NIE Uchwalony obowiązujący
X/36/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty NIE Uchwalony obowiązujący
X/35/2015 2015-11-23 Uchwała w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne NIE Uchwalony obowiązujący
V/17/2015 2015-03-30 Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
V/16/2015 2015-03-30 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa TAK Uchwalony obowiązujący
XXXIV/189/14 2014-11-12 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015r. TAK Uchwalony obowiązujący
XXXII/185/14 2014-07-29 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/155/13 2013-11-28 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIV/142/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso TAK Uchwalony obowiązujący
XXVI/154/13 2013-11-28 Uchwała w sprawie ustalenia stawki podatku od środków transportowych na rok 2014 TAK Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia