wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko d/s integracji europejskiej i organizacyjno-gospodarczych
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Inspektor d/s integracji europejskiej i organizacyjno-gospodarczych

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. W zakresie integracji europejskiej

1) wyszukiwanie i przedstawianie wójtowi informacji o możliwości dofinansowania projektów i zadań realizowanych na terenie gminy,

2) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy krajowych i unijnych

3) przygotowywanie wniosków o płatność oraz sprawozdań z ich realizacji

4) pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych jednostkom działającym na terenie gminy

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania funduszy i przygotowania wniosków

6) opracowywanie programów i planów pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z Unii Europejskiej,

7) gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących gminę na zewnątrz,

8) przygotowywanie informacji dla mediów,

9) odpowiedzialność za prowadzenie i aktualizację strony Biuletynu Informacji Publicznej raz strony internetowej urzędu,

10) publikacja uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

2. W zakresie spraw administracyjno gospodarczych:

1) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu w tym:

a)opracowywanie regulaminu wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych oraz

czuwanie nad właściwym wykorzystaniem funduszu,

b)prowadzenie dokumentacji w zakresie wykorzystania funduszu świadczeń socjalnych,

2) prowadzenie spraw bhp dotyczących pracowników Urzędu

3) zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz racjonalne nimi gospodarowanie,

4) wydawanie materiałów biurowych i środków czystości za pokwitowaniem w księdze

środków nietrwałych.

3. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) prowadzenie jednej zbiorczej ewidencji skarg i wniosków wpływających do urzędu i przekazywanie ich do załatwienia właściwym jednostkom,

2) współpraca z Sądami i komornikami sądowymi w zakresie umieszczania na tablicy ogłoszeń urzędu obwieszczeń o licytacji i innych informacji, oraz przekazywanie do tych jednostek informacji o terminie i okresie wywieszenia w/w ogłoszeń,

3) przekazywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego i innych jednostek4. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.ÓOsoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Krawczyk
Data wytworzenia informacji 2003-07-15
Data udostępnienia informacji 2003-07-15