wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Gmina Sobienie-Jeziory

Herb Jednostki

08-443 Sobienie-Jeziory, Garwolińska
Nr kier: 25 centrala:
tel. bezp.: 6858090, 6858092
fax: 6820593

Adres internetowy: http://www.sobieniejeziory.pl
Adres e-mail:

Więcej >>


STANOWISKO PRACY - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Komórka organizacyjna: Referat Finansowy
Symbol stanowiska:
Nazwa stanowiska: Podinsp. d/s finansowych (księgowość podatkowa od środków transportu)

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

1. Do zadań na zajmowanym stanowisku należy:

9) Planowanie dochodów budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych,

10) Bieżące i rzetelne księgowanie wpłat i zwrotów ,przypisów i odpisów w programie komputerowym ,

11) Przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłat.

12) Nadzorowanie terminowego uiszczenia należności /upomnienia, tytuły wykonawcze/ oraz

13) Prowadzenie egzekucji administracyjnej w zakresie posiadanych uprawnień,

14) Opracowanie przewidzianej w instrukcji Ministerstwa Finansów sprawozdawczości w zakresie podatku od środków transportowych i budżetu gminy.

7) Prowadzenie ewidencji księgowej budżetu Gminy

8) Prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych urzędu .

9) Rozliczanie inwentaryzacji urzędu i szkół.

2. Zastępowanie w czasie urlopu i innych nieobecności stanowiska pracy d/s finansów

/ księgowość budżetowa/

Osoby zatrudnione na stanowisku:

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:

poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 7.00-15.00

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Martyna Kasprzak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Danuta Krawczyk
Data wytworzenia informacji 2006-01-04
Data udostępnienia informacji 2006-01-04