wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Olsztyn

Informacje o Uchwale numer: XXXII/556/2000

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn
Numer: XXXII/556/2000
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2000-06-28
Data wejścia w życie: 2000-06-28
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): gospodarka mieszkaniowa - gminne budownictwo mieszkaniowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [21,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2007-02-09

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Rudnicka-Dudziak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-02-09
Data udostępnienia informacji 2007-02-09