wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Olsztyn

Informacje o Uchwale numer: XIX/274/99

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.
Numer: XIX/274/99
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 1999-11-25
Data wejścia w życie: 1999-11-25
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): gospodarka mieszkaniowa - gminne budownictwo mieszkaniowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): kredyty, pożyczki, poreczenia majątkowe, inne nie wymienione
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [138,07 KB], data ogłoszenia pliku: 2007-04-03

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Rudnicka-Dudziak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-03-30
Data udostępnienia informacji 2007-03-30