wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Olsztyn

Informacje o Uchwale numer: XVIII/201/07

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki garażami stanowiącymi mienie Gminy Olsztyn .

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarki garażami stanowiącymi mienie Gminy Olsztyn .
Numer: XVIII/201/07
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2007-10-24
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2007 roku Nr 181, poz. 2332.
Uchwała Treść uchwały [27 KB], data ogłoszenia pliku: 2007-10-25

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Marzena Rudnicka-Dudziak
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-10-17
Data udostępnienia informacji 2007-10-17