wyszukiwanie zaawansowane

Strona Podmiotowa: Urząd Miasta Olsztyn

Informacje o Zarządzeniu numer: 13

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem garaży stanowiących własność Gminy Olsztyn
Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem garaży stanowiących własność Gminy Olsztyn
Numer: 13
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-01-15
Data wejścia w życie: 2008-01-15
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka nieruchomościami, geodezja, geologia i kartografia
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Data publikacji:
Komórka organizacyjna: Prezydent Miasta Olsztyn

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP Beata Skólimowska
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji Małgorzata Furgała
Data wytworzenia informacji 2008-02-05
Data udostępnienia informacji 2008-02-05