wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje systemowe o wybranej jednostce

Herb jednostki
Pełna nazwa jednostki: Gmina Wołomin
Adres jednostki: 05-200 Wołomin, Ogrodowa 4
Kod terytorialny GUS:
NIP: 125-13-33-722
REGON: 013269640
Numer rachunku bankowego:
Liczba mieszkańców: 49574
Powierzchnia ogółem (km2): 61
Aktualizacja stanu wg stanu na dzień: 2009-12-31
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP:
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji:
Data wytworzenia informacji: 2005-05-17
Data udostępnienia informacji: 2005-05-17

 Radni oraz okręgi wyborcze

Liczba radnych - ogółem: 21
Liczba Radnych - od nowej kadencji: 21
Liczba okręgów wyborczych: 4

 Informacje dotyczące bezrobocia

Liczba bezrobotnych - ogółem: 3725
Liczba bezrobotnych - z prawem do zasiłku: 431
Stopa bezrobocia: 0
Aktualizacja danych wg stanu na dzień: 2006-03-31

 Majątek którym dysponuje gmina

LP. Środki trwałe/wart. brutto/ Urząd Miasta

1. Grunty 7 408 550,00
2. Budynki i lokale 37 643 732,69
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej-budowle 7 339 563,61
4. Maszyny,urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 699 519,55
5. Urządzenia techniczne 722 696,08
6. Srodki transportu 66 990,00
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości (inne środki trwałe) 128 579,89
Razem:54 009 631,82

Pozostałr środki trwałe 597 021,44
Wartości niematerialne i prawne 381 880,02
Razem: 978 901,46
OGÓLEM : 54 988 533,28

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2003-06-24
Data udostępnienia informacji 2003-06-24