wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XLV-109/06

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróznianie zbiorników bezodpływowych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróznianie zbiorników bezodpływowych
Numer: XLV-109/06
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2006-06-27
Data wejścia w życie: 2006-08-27
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2006-08-12
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 158, poz. 6205
Uchwała Treść uchwały [108,55 KB], data ogłoszenia pliku: 2006-07-04

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2006-07-04
Data udostępnienia informacji 2006-07-04