wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: IV-10/2007

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytuły wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału dokonanego na wniosek własciciela bądź uzytkownika wieczystego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: ustalenie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
Numer: IV-10/2007
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2007-01-25
Data wejścia w życie: 2007-03-14
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Opłaty administracyjne i inne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2007-02-27
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 50 poz. 1069
Uchwała Treść uchwały [92,03 KB], data ogłoszenia pliku: 2007-02-05

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-02-05
Data udostępnienia informacji 2007-02-05