wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: X-138/2007

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-62/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie zajęcia pasa drogowego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana uchwały XIX-62/2004 w sprawie zajęcia pasa drogowego
Numer: X-138/2007
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2007-08-30
Data wejścia w życie: 2007-11-12
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2007-10-28
Miejsce publikacji: Dziennik Urzedowy Województwa Mazowieckiego Nr 217 poz. 6236
Uchwała Treść uchwały [148,67 KB], data ogłoszenia pliku: 2007-11-12

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2007-11-12
Data udostępnienia informacji 2007-11-12