wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XVII-18/2008

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
Tytuł aktu prawnego - skrócony: wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytyłu podziału nieruchomości
Numer: XVII-18/2008
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2008-03-05
Data wejścia w życie: 2008-06-22
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2008-06-07
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 93 poz. 3335
Uchwała Treść uchwały [93,85 KB], data ogłoszenia pliku: 2008-03-14

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2008-03-13
Data udostępnienia informacji 2008-03-13