wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXIII-125/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Numer: XXXIII-125/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-11-26
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2009-12-17
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego, Nr 210, poz. 6625
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6625
Uchwała Treść uchwały [91,54 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-12-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-12-04
Data udostępnienia informacji 2009-12-04