wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXIII-126/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Numer: XXXIII-126/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-11-26
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2009-12-17
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 210, poz.6626
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6626
Uchwała Treść uchwały [64,18 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-12-07

 Załączniki

Załącznik nr 1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości [86,58 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-01-05 Otwórz
Załącznik nr 2 Deklaracja na podatek od nieruchomości [87,82 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-29 Otwórz
Załącznik nr 3 Informacja w sprawie podatku rolnego [86,75 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-07 Otwórz
Załącznik nr 4 Deklaracja na podatek rolny [95,42 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-07 Otwórz
Załącznik nr 5 Informacja w sprawie podatku leśnego [80,72 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-08 Otwórz
Załącznik nr 6 Deklaracja na podatek leśny [80,02 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-08 Otwórz
Załącznik nr 7 Załącznik do formularza informacji IN-1;IR-1;IL-1 o współwłaścicielach, współposiadaczach i współużytkownikach [59,22 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-08 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-12-04
Data udostępnienia informacji 2009-12-04