wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXIII-140/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz oprózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Numer: XXXIII-140/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-11-26
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje lokalno-porządkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2009-12-17
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 210, poz. 6630
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6630
Uchwała Treść uchwały [76,03 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-12-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-12-07
Data udostępnienia informacji 2009-12-07