wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXIII-141/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia naswiadczenie usług w zakresie:
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat, a także gi spalania zwłok zwierzęcych i ich częśći
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Tytuł aktu prawnego - skrócony: określenie wymagań jakie powinien spełniac przedsiebiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt i utylizacji ich zwłok
Numer: XXXIII-141/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-11-26
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka komunalna
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje lokalno-porządkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2009-12-17
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 210, poz. 6631
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2009/210/6631
Uchwała Treść uchwały [88,01 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-12-07

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-12-07
Data udostępnienia informacji 2009-12-07