wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXIV-145/09

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała budżetowa Gminy Wołomin na rok 2010
Numer: XXXIV-145/09
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2009-12-17
Data wejścia w życie: 2010-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [36,5 KB], data ogłoszenia pliku: 2009-12-31

 Załączniki

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [86,29 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok [46,92 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 11 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok [62,26 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 12 Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2010 roku [45,41 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 13 Dotacje podmiotowe w 2010 roku [46,17 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 14 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku [47,52 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 15 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok. [43,23 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 16 Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 roku [42,9 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 17 Plan wydatków na przedsięwziecia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010. [108,49 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 18 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne [59,75 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [181,71 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 [80,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 4 Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 roku [111,74 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności [90,26 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. [47,37 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 7 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku [70,4 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 8 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku [50,62 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz
Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku [44,37 KB] , data ogłoszenia pliku: 2009-12-31 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2009-12-30
Data udostępnienia informacji 2009-12-30