wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXV-13/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie opłat za zajecie pasa drogowego
Tytuł aktu prawnego - skrócony: opłaty za zajecie pasa drogowego
Numer: XXXV-13/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-01-28
Data wejścia w życie: 2010-06-02
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Podatki i opłaty lokalne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
Data publikacji: 2010-05-19
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 100, poz. 1837
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/100/1837
Uchwała Treść uchwały [89,37 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-02-02

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-01-22
Data udostępnienia informacji 2010-01-22