wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXVII-31/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2009
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2009
Numer: XXXVII-31/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-04-22
Data wejścia w życie: 2010-04-22
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji: 2010-08-09
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 149, poz. 3594
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/149/3594
Uchwała Treść uchwały [73,55 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-04-29

 Załączniki

Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [53,16 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 10 Dotacje podmiotowe w 2010 r. [46,77 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 11 Prognoza kwot długu i spłat na rok 2010 i lata następne [57,87 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [55,92 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności [91,89 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. [47,35 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku [50,41 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku [51,6 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku [44,02 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r. [47 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz
Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 rok [62,83 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-04-29 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-04-08
Data udostępnienia informacji 2010-04-08