wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXVII-33/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniajaca uchwałę Nr XVIII-37/08 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana uchwały Nr XVIII-37/08 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenzasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołominia
Numer: XXXVII-33/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-04-22
Data wejścia w życie: 2010-07-27
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Gospodarka przestrzenna i budownictwo
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): inne nie wymienione
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje gospodarczo-majątkowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): inne nie wymienione
Data publikacji: 2010-07-12
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 135, poz. 3156
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/135/3156
Uchwała Treść uchwały [49,28 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-04-29

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-04-08
Data udostępnienia informacji 2010-04-08