wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XXXVIII-37/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana uchwały budżetowej na 2010 r.
Numer: XXXVIII-37/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-05-27
Data wejścia w życie: 2010-05-27
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji: 2010-08-09
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 149, poz. 3595
Informacje dodatkowe i uzupełniające: http://mazowieckie.e-bip.pl/edziennik/WDU_W/2010/149/3595
Uchwała Treść uchwały [117,29 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-06-18

 Załączniki

Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Gminy Wołomin na Rok 2010 [52,08 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku [47,49 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 [108,9 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 12 Prognoza kwot długu i spłat na rok 2010 i lata następne [57,81 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Gminy Wołomin na Rok 2010 [63,13 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 [80,9 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 4 Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 roku [100,49 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności [91,98 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 6 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. [51 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 7 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku. [52,08 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku [44,92 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz
Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 2010 roku [46,83 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-06-18 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-06-16
Data udostępnienia informacji 2010-06-16