wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XL-50/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2010 r.
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2010 r.
Numer: XL-50/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-07-15
Data wejścia w życie: 2010-07-15
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
Uchwała Treść uchwały [80,19 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-07-20

 Załączniki

Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [54,93 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 10 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne [57,81 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [57,09 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 [80,12 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 4 Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2010 roku [100,16 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. [91,98 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku [47,07 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok [46,69 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 8 Dotacje podmiotowe w 2010 roku [46,53 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz
Załącznik nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku. [47,31 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-07-20 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-07-12
Data udostępnienia informacji 2010-07-12