wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XLI-89/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiana uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2010
Numer: XLI-89/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-10-11
Data wejścia w życie: 2010-10-11
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [107,73 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-10-21

 Załączniki

Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [54,15 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 10 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku [47,1 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 11 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2010 [108,25 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 12 prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne [57,91 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2010 [67,96 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 [80,93 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 4 Wydatki na Zadania Inwestycyjne i Zakupy Inwestycyjne w 2010 roku [99,23 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności [91,78 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku [47,03 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego w 2010 roku [44,06 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok [46,54 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz
Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe 2010 r. [45,84 KB] , data ogłoszenia pliku: 2010-10-21 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-10-20
Data udostępnienia informacji 2010-10-20