wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: XLII-98/2010

Tytuł aktu prawnego - pełny: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-62/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Wołominie Nr XL-62/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Numer: XLII-98/2010
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2010-11-10
Data wejścia w życie: 2010-11-10
Czy przepis prawa miejscowego?: TAK
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Współpraca z podmiotami krajowymi
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje administracyjne
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia realizacji zdan innym podmiotom
Data publikacji: 2010-12-14
Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 209, poz. 6702
Uchwała Treść uchwały [49,44 KB], data ogłoszenia pliku: 2010-11-17

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2010-11-17
Data udostępnienia informacji 2010-11-17