wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: III-2/2011

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011 - 2032
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2011 - 2032
Numer: III-2/2011
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-02-02
Data wejścia w życie: 2011-02-02
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [60,48 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-02-07

 Załączniki

Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa [93,59 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF [95,34 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 3 Objaśnienia przyjetych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej [68,88 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-02-07
Data udostępnienia informacji 2011-02-07