wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Informacje o Uchwale numer: III-3/2011

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała budżetowa Gminy Wołomin na rok 2011
Numer: III-3/2011
Status aktu: Uchwalony - obowiązujący
Data podjęcia: 2011-02-02
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Czy przepis prawa miejscowego?: NIE
Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu)
Realizacja zadań publicznych (Podgrupa zadań): Budżety i podatki
Realizacja zadań publicznych (Wykaz szczegółowy): Uchwalenie i zmiany budżetu
Realizacja zadań i kompetencji rady (Grupa kompetencji): Kompetencje finansowe
Realizacja zadań i kompetencji rady (Kompetencja): uchwalanie budżetu gminy
Data publikacji:
Uchwała Treść uchwały [72,69 KB], data ogłoszenia pliku: 2011-02-07

 Załączniki

Załącznik nr 1 Tabela Nr 1 - Dochody Budżetu Gminy Wołomin na rok 2011 [97,5 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 10 Tabela Nr 10 - Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku [41,95 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-04-05 Otwórz
Załącznik nr 11 Załącznik Nr 1 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku [45,67 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 12 Załącznik Nr 2 - Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku [46,93 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 13 Załącznik Nr 3 - Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku [43,2 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 14 Załącznik Nr 4 - Dotacje celowe realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku [47,52 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 15 Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 rok [44,68 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 16 Załącznik Nr 6 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok [47,91 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 2 Tabela Nr 2 - Wydatki budżetu Gminy Wołomin na rok 2011 [190,89 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 3 Tabela Nr 3 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku [49,2 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 4 Tabela Nr 4 - Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku [39,24 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 5 Tabela Nr 5 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku [50,57 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 6 Tabela Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umó lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku [43,71 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 7 Tabela Nr 7 - Wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2011 roku [79,8 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-09 Otwórz
Załącznik nr 8 Tabela Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku [46,31 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz
Załącznik nr 9 Tabela Nr 9 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2011 [86,8 KB] , data ogłoszenia pliku: 2011-02-07 Otwórz

    Informacje systemowe

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP
Osoba odpowiedzialna za wytworzenie lub treść informacji
Data wytworzenia informacji 2011-02-07
Data udostępnienia informacji 2011-02-07