wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Podatki i opłaty

Podatki i opłaty - ulgi, odroczenia, umorzenia, rozkładanie na raty - Data umorzenia

Data: Nazwa Podatnika: Umorzona Kwota Nazwa Opłaty Rodzaj Pomocy Typ Podatnika Przyczyna Umorzenia Szczegóły
2005-12-21 Mangos Bohdan 3 123,50 zł Podatek od środków transportu niezdefiniowane Przedsiębiorcy Zdarzenie losowe. Pokaż
2005-10-31 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Wołomin 4 514,40 zł Podatek od środków transportu niezdefiniowane Pozostali podatnicy Ważny interes publiczny. Pokaż
2005-09-12 Hospicjum Opatrzności Bożej 3 784,30 zł Podatek od nieruchomości niezdefiniowane Pozostali podatnicy Podmiot realizujący zadania służące zbiorowości lokalnej. Pokaż
2005-09-06 Grabowski Zbigniew 342,70 zł Podatek od środków transportu niezdefiniowane Przedsiębiorcy Trudna sytuacja finansowa podatnika. Pokaż
2005-07-19 Miejski Zakład Oczyszczania 70 308,10 zł Podatek od nieruchomości niezdefiniowane Przedsiębiorcy Trudna sytuacja finansowa podatnika. Pokaż
2005-07-08 Kania Edward 1 027,20 zł Podatek od nieruchomości niezdefiniowane Przedsiębiorcy Trudna sytuacja finansowa podatnika. Ulga przyznana na utrzymnanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie. Pokaż
2005-02-28 Galińska Teresa 3 872,90 zł Podatek od nieruchomości niezdefiniowane Przedsiębiorcy trudna sytuacja finansowa podatnika Pokaż
2005-02-28 Szczepańska Marzena 693,80 zł Podatek od nieruchomości niezdefiniowane Przedsiębiorcy trudna sytuacja finansowa podatnika Pokaż
2005-02-02 Burakowski Wiesław 8 421,40 zł Podatek od środków transportu niezdefiniowane Przedsiębiorcy trudna sytuacja finansowa podatnika Pokaż
2005-02-01 Chmiel Mirosław 479,30 zł Podatek od środków transportu niezdefiniowane Przedsiębiorcy trudna sytuacja finansowa podatnika Pokaż
2005-01-28 Borucki Krzysztof 1 291,50 zł Podatek od środków transportu niezdefiniowane Przedsiębiorcy trudna sytuacja finansowa podatnika Pokaż