wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Strategie rozwoju

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
XLI-66/2010 2010-10-11 zatwierdzenie "Planu Odnowy miejscowości Zagościniec na lata 2009-2015" wraz ze zmianami NIE Uchwalony obowiązujący
XL-63/2010 2010-07-15 zatwierdzenie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenu Poprzemysłowego Stolarki Wołomin S.A. NIE Uchwalony obowiązujący
XXXI-100/09 2009-09-03 zmiana "Lokalnego Programu Rewitalizacji Wydzielonej Części Miasta Wołomin na lata 2009 -2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX-62/09 2009-05-28 zmiana harmonogramu planowanych zadań i przedsięwzięć w "Planie Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX-61/09 2009-05-28 zmiana harmonogramu planowanych zadań i przedsięwzięć w "Planie Odnowy Wsi Zagościniec na lata 2009-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX-60/09 2009-05-28 zmiana harmonogramu planowanych zadań i przedsięwzięć w "Planie Odnowy Wsi Lipinki na lata 2009-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX-59/09 2009-05-28 zmiana harmonogramu planowanych zadań i przedsięwzięć w "Planie Odnowy Wsi Ossów na lata 2008-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXIX-58/09 2009-05-28 zmiana harmonogramu planowanych zadań i przedsięwzięć w "Planie Odnowy Wsi Cięciwa na lata 2008-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI-11/09 2009-01-29 zatwierdzenie "Planu Odnowy Wsi Lipinki na lata 2009-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI-10/09 2009-01-29 zatwierdzenie "Planu Odnowy Wsi Duczki na lata 2009-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI-9/09 2009-01-29 zatwierdzenie "Planu Odnowy Wsi Zagościniec na lata 2009-2015" NIE Uchwalony obowiązujący
XXVI-8/09 2009-01-29 przyjecie " Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta i Gminy Wołomin do 2020 roku" NIE Uchwalony obowiązujący