wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Dni i godziny pracy urzędu:

Urząd Miejski w Wołominie -
Poniedziałek 9:00 - 17:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00

Godziny pracy komórek organizacyjnych urzędu

Komórka organizacyjna Dni i godziny pracy Dni i godziny załatwiania spraw w urzędzie
Burmistrz Wołomina Od poniedziałku do piątku:
w godz. od 8.00 - 16.00
Wtorek 13.00 - 16.00
Zastępca Burmistrza - Pion zarządzania strategicznego Od poniedziałku do piątku:
w godzinach od 8.00 - 16.00
Wtorek w godzinach od 13.00 - 16.00
Referat Organizacji Urzędu i Kadr
Sekretarz Gminy Od poniedziałku do piątku:
w godz.: 8.00 - 16.00
Zastępca Burmistrza - Pion eksploatacyjny Od poniedziałku do piątku:
w dodzinach od 8.00 - 16.00
Poniedziałek 13.00 - 16.00
Skarbnik Gminy
Pełnomocnik ds. Kontaktów Społecznych Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00.
Biuro Burmistrza poniedziałki,wtorki, czwartki, piątki 8.00 - 16.00
środy 9.00 - 17.00
Biuro Rady
Biuro Informacji i Promocji
Biuro Obsługi Mieszkańców Poniedziałki, Wtorki, Czwartki, Piątki:
od godz. 8.00 - 16.00
Środy:
od 8.00 - 18.00
Referat Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Środków Od poniedziałku do piątku w godz.:
8.00 - 16.00
Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
Referat Zamówień Publicznych Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
Samodzielne Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Koncesji Od poniedziałku do piątku, wyjątkiem środy, w godzinach : od 8.00 - 16.00
w środę w godz. 8.00 - 18.00
Wydział Administracyjno - Gospodarczy
Wydział Budżetowo - Księgowy Od poniedziałku do piątku
w godzinach : 8.00 - 16.00
Wydział Finansowo - Podatkowy Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
w tym KASA i 2 stanowiska zlokalizowane w BOM w środę w godz.
8.00 - 18.00
Wydział Eksploatacji Infrastruktury Gminy Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
Wydział Inwestycji Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
Wydział Spraw Obywatelskich Czwartek jest dniem bez przyjęć wniosków o wydanie dowodu osobistego. W tym dniu wydawane są gotowe już dowody osoiste i obsługiwane są osoby niepełnosprawne w ich miejscu zamieszkania.
Urząd Stanu Cywilnego
Referat Zarządzania Kryzysowego Od poniedziałku do piątku w godzinach : 8.00 - 16.00
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00
Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Społeczno-Gospodarczych Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
Samodzielne Stanowisko-Audytor Wewnętrzny Od poniedziałku do piątku w godzinach:
8.00 - 16.00
Stanowiska Kancelaryjne
Wydział Urbanistyki
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
Stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy