wyszukiwanie zaawansowane

SERWIS INFORMACYJNY

Strona Podmiotowa: Gmina Wołomin

Zarządzenia i inne akty wewnętrzne

Ilość wyników na stronie:
Numer Data podjęcia Tytuł Prawo Miejscowe Status aktu
BB.0050.Z.30.2011 2011-03-01 w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego udziału w działce NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.29.2011 2011-03-01 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym UM w Wołominie NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.28.2011 2011-02-21 w sprawie powołania komisji przetargowej - sporządzanie wycen nieruchomości dla potrzeb wynikających z realizacji zadań gminy Wołomin w 2011 roku NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.27.2011 2011-02-18 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej VI Kadnecji w Wołominie NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.26.2011 2011-02-17 w sprawie ustalenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.25.2011 2011-02-17 w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań na 2011 rok. NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.24.2011 2011-02-16 w sprawie powołania komisji przetargowej - budowa ulicy Zakładowej na odcinku od ulicy Długiej do Peronowej NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.23.2011 2011-02-15 w sprawie opłat za korzystanie z pomieszczenia Zespołu Szkół Nr 5 w Wołominie do celów gastronomicznych NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.22.2011 2011-02-10 w sprawie powołania komisji przetargowej - oczyszczanie mechaniczne, zamiatanie, zmywanie ulic na terenie gminy Wołomin NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.21.2011 2011-02-10 w sprawie powołania komisji przetargowej - prace pielęgnacyjne zieleni wysokiej i niskiej na terenie gminy Wołomin NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.20.2011 2011-02-09 w sprawie powierzenia wykonywania zadań w UM w Wołominie NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.19.2011 2011-02-08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.18.2011 2011-02-08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0050.Z.17.2011 2011-02-08 w sprawie odwołania pełnomocnictwa NIE Uchwalony obowiązujący
BB.0151-16/2011 2011-01-24 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowanai ofert na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej Ocalić od zapomnienia NIE Uchwalony obowiązujący
Pierwsza 1 2 3 4 5  ... Ostatnia